معنی و ترجمه کلمه overshoot به فارسی overshoot یعنی چه

overshoot


فرود ناقص هواپيما،بالاتر زدن ،خطا کردن ،پرت شدن ،از حد خارج شدن ،اضافه جهيدن ،اضافه جهش
الکترونيک : ابر ضربه
شيمى : فرارفت
بازرگانى : بالاتر از حد
علوم نظامى : فرود سايشى هواپيما روى باند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها