معنی و ترجمه کلمه oversrike به فارسی oversrike یعنی چه

oversrike


چاپ مضاعف دخشه ،دوباره چاپ کردن
کامپيوتر : دوباره ضربه زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها