معنی و ترجمه کلمه overstay به فارسی overstay یعنی چه

overstay


بيش از حد معين توقف کردن ،زياد ماندن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها