معنی و ترجمه کلمه overt collusion به فارسی overt collusion یعنی چه

overt collusion


بازرگانى : تبانى چند شرکت براى کنترل بازار با موافقت صريح يکديگر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها