معنی و ترجمه کلمه overtake به فارسی overtake یعنی چه

overtake


گير اوردن ،گرفتار کردن ،رسيدن به ،سبقت گرفتن بر،رد شدن از
علوم مهندسى : پيش افتادن از
علوم نظامى : سبقت گرفتن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها