معنی و ترجمه کلمه overtaking lane به فارسی overtaking lane یعنی چه

overtaking lane


خط سبقت ،خط پيشدستى
معمارى : خط پيش افت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها