معنی و ترجمه کلمه overtime به فارسی overtime یعنی چه

overtime


اضافه کار اضافه کارى ،وقت اضافى ،اضافه کارى ،اضافى ،بيش از وقت معين ،بطور اضافه ،اضافه کار
علوم مهندسى : ساعت فوق العاده
عمران : اضافه کار
قانون ـ فقه : اضافه کار
بازرگانى : ساعات اضافى ،اضافه کارى
ورزش : وقت نامحدود پس از تساوى در امتياز 14 براى کسب دو امتياز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها