معنی و ترجمه کلمه overvoltage به فارسی overvoltage یعنی چه

overvoltage


فشار زياد
علوم مهندسى : ازدياد فشار
الکترونيک : ولتاژ اضافى
شيمى : اضافه ولتاژ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها