معنی و ترجمه کلمه overwhelming به فارسی overwhelming یعنی چه

overwhelming


طاقت فرسا،خورد کننده ،فشاراور،سخت
علوم نظامى : پرقدرت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها