معنی و ترجمه کلمه oviferous به فارسی oviferous یعنی چه

oviferous


تخم اور،تخم بر،تخم دار

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها