معنی و ترجمه کلمه ovipositor به فارسی ovipositor یعنی چه

ovipositor


(ج.ش ).تخم ريز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها