معنی و ترجمه کلمه ovular به فارسی ovular یعنی چه

ovular


وابسته به تخمک ،تخمى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها