معنی و ترجمه کلمه own به فارسی own یعنی چه

own


مالک بودن ،داشتن ،دارا بودن ،مال خود دانستن ،اقرار کردن ،تن در دادن ،شخصى ،مال خودم
قانون ـ فقه : اقرار کردن
بازرگانى : صاحب چيزى بودن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها