معنی و ترجمه کلمه owner به فارسی owner یعنی چه

owner


رب ،مالک ،دارنده
قانون ـ فقه : مالک ،صاحب
بازرگانى : صاحب

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها