معنی و ترجمه کلمه oxidation potential به فارسی oxidation potential یعنی چه

oxidation potential


شيمى : پتانسيل اکسايش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها