معنی و ترجمه کلمه oxidation state به فارسی oxidation state یعنی چه

oxidation state


شيمى : حالت اکسايش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها