معنی و ترجمه کلمه oxidative degradation به فارسی oxidative degradation یعنی چه

oxidative degradation


شيمى : تخريب اکسايشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها