معنی و ترجمه کلمه oxyacetylene blowpipe به فارسی oxyacetylene blowpipe یعنی چه

oxyacetylene blowpipe


علوم مهندسى : مشعل اکسى استيلن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها