معنی و ترجمه کلمه oxygen deficit به فارسی oxygen deficit یعنی چه

oxygen deficit


کمبود اکسيژن
معمارى : کمبود اکسيژن
ورزش : کسر اکسيژن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها