معنی و ترجمه کلمه oxygen tent به فارسی oxygen tent یعنی چه

oxygen tent


(طب )چادراکسيژن مخصوص معالجه سرما خوردگى و امثال ان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها