معنی و ترجمه کلمه oxyphil به فارسی oxyphil یعنی چه

oxyphil


)=acidophilic( )oxyphile(اسيد دوست ،اسيد گراى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها