معنی و ترجمه کلمه p.p.m (part per million) به فارسی p.p.m (part per million) یعنی چه

p.p.m (part per million)


عمران : قسمت در يک ميليون قسمت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها