معنی و ترجمه کلمه paasche price index به فارسی paasche price index یعنی چه

paasche price index


شاخص قيمت پاشه که بصورت زيرمحاسبه ميگردد ¹¹ / p1 * q1 * 1¹p1 * q
بازرگانى : يعنى حاصلضرب قيمت و مقدار پايه بخش بر حاصلضرب قيمت و مقدار در سال جارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها