معنی و ترجمه کلمه pace of the green به فارسی pace of the green یعنی چه

pace of the green


سرعت گوى( بولينگ روى چمن)
ورزش : سرعت گوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها