معنی و ترجمه کلمه pace setter به فارسی pace setter یعنی چه

pace setter


نفر يا خودرو ناظم ستون موتورى ناظم ستون راهپيمايى
علوم نظامى : ناظم اهنگ حرکت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها