معنی و ترجمه کلمه pachydermatous به فارسی pachydermatous یعنی چه

pachydermatous


ستبر پوست ،پوست کلفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها