معنی و ترجمه کلمه pacifism به فارسی pacifism یعنی چه

pacifism


صلح طلبى ، )pacificism(ارامش طلبى ،صلحجويى ،ايين احتراز از جنگ
قانون ـ فقه : صلح جويى
روانشناسى : صلح طلبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها