معنی و ترجمه کلمه pack (to) به فارسی pack (to) یعنی چه

pack (to)


فشردن ،انباشتن ،توده کردن ،بسته بندى کردن
معمارى : پر کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها