معنی و ترجمه کلمه pack saddle به فارسی pack saddle یعنی چه

pack saddle


زين بارگيرى
علوم نظامى : زين مخصوص بار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها