معنی و ترجمه کلمه pack-cloth به فارسی pack-cloth یعنی چه

pack-cloth


پارچه يا الياف بارپيچى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها