معنی و ترجمه کلمه package program به فارسی package program یعنی چه

package program


برنامه بسته اى
کامپيوتر : برنامه فشرده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها