معنی و ترجمه کلمه packaging به فارسی packaging یعنی چه

packaging


بسته بندى( از نظر زيبايى)
بازرگانى : بسته بندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها