معنی و ترجمه کلمه packed oil به فارسی packed oil یعنی چه

packed oil


نفت با ظرف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها