معنی و ترجمه کلمه packet به فارسی packet یعنی چه

packet


بسته کوچک ،قوطى( سيگار و غيره)،بسته بندى کردن
کامپيوتر : بسته کوچک
علوم نظامى : گروه مشابهى که از نظر اموزش و تخصص براى ماموريت معينى انتخاب شده باشند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها