معنی و ترجمه کلمه packingplant به فارسی packingplant یعنی چه

packingplant


)packinghouse(محل بسته بندى اجناس ،کارخانه کنسرو سازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها