معنی و ترجمه کلمه pact of non-aggression به فارسی pact of non-aggression یعنی چه

pact of non-aggression


پيمان عدم تجاوز
قانون ـ فقه : قرار داد عدم تعرض

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها