معنی و ترجمه کلمه padding به فارسی padding یعنی چه

padding


لايى گذارى ،روشى براى پر کردن بلوکى از اطلاعات با کاراکترها،اقلام ،لايى ،متن اضافى ،بالشتک ،لفاف ،له سازى ،لگد مالى ،پيمايش ،لايه گذارى
علوم مهندسى : پرکننده
کامپيوتر : کلمات يا رکوردهاى ساختگى
علوم نظامى : پنهان کننده ي ا استتار کننده پيامها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها