معنی و ترجمه کلمه paddle board به فارسی paddle board یعنی چه

paddle board


ورزش : تخته شنا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها