معنی و ترجمه کلمه paddock به فارسی paddock یعنی چه

paddock


منطقه پارک کردن اتومبيل و اماده کردن ان پيش از مسابقه ،چرا گاه ،ميدان تمرين اسب دوانى واتومبيل هاى کورسى ،در حصار قراردادن ،غوک
ورزش : منطقه اماده و زين کردن و گردش اسب پيش از مسابقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها