معنی و ترجمه کلمه page fault به فارسی page fault یعنی چه

page fault


نقص صفحه
کامپيوتر : خرابى صفحه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها