معنی و ترجمه کلمه pagination به فارسی pagination یعنی چه

pagination


روند شکستن يک گزارش چاپ شده به واحدهايى متناظر با صفحات ،صفحه گذارى
کامپيوتر : صفحه بندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها