معنی و ترجمه کلمه paid in capital به فارسی paid in capital یعنی چه

paid in capital


قانون ـ فقه : سرمايه پرداخت شده
بازرگانى : سرمايه پرداخت شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها