معنی و ترجمه کلمه paid in cash share به فارسی paid in cash share یعنی چه

paid in cash share


بازرگانى : سهام نقدا "پرداخت شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها