معنی و ترجمه کلمه pailette به فارسی pailette یعنی چه

pailette


)pailett(زينت الات بدلى مانند منجوق وغيره ،پولک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها