معنی و ترجمه کلمه pain sense به فارسی pain sense یعنی چه

pain sense


روانشناسى : حس درد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها