معنی و ترجمه کلمه pain spot به فارسی pain spot یعنی چه

pain spot


روانشناسى : نقطه درد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها