معنی و ترجمه کلمه painful به فارسی painful یعنی چه

painful


دردناک ،محنت زا،ناراحت کننده ،رنج اور،رنجور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها