معنی و ترجمه کلمه painfully به فارسی painfully یعنی چه

painfully


با درد،با اندوه ،سخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها