معنی و ترجمه کلمه paint (to) به فارسی paint (to) یعنی چه

paint (to)


نقاشى کردن ،رنگ کردن
معمارى : رنگ اميزى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها