معنی و ترجمه کلمه paint thinner به فارسی paint thinner یعنی چه

paint thinner


رقيقگر رنگ
علوم مهندسى : تينر يا رقيق کننده رنگ
شيمى : تينر رنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها